Proaktiv: at være ansvarlig for dit eget liv og ikke være på autopilot.

Det at handle proaktivt skaber glæde, kreativitet, styrke, ro i sjælen. Tilfredshed med sig selv og lysten til at give til andre og bruge livet.

Hvad skal man gøre for at blive det?

Opdage det er nødvendigt

Være villig til at ændre dit sprog

Ændre handling, turde møde konflikter. Arbejde bevidst og målrettet med sin personlige udvikling. Være autentisk overfor sig selv og andre. Skabe tid og rum til refleksion. Prøve noget nyt og udvikle nye kompetencer. At prøve sine kvalifikationer af. Arbejde med sin samvittighed

Determinisme: at tro på at handlinger og begivenheder er bestemt af tidligere omstændigheder. Og at vi intet kan gøre for at ændre eller forhindre det vi er blevet præget af.

F.eks: sådan er jeg bare. Jeg kan ikke andet. Sådan har det altid været. Det skaber stagnation.

Alt kan ændres!!

Gå til at være proaktiv